Social angst – Hvem er målgruppen?

Projektet er målrettet borgere i alderen 18-35 år, som lider af et ubehag i sociale situationer, eller ved tanken herom, i en sådan grad, at det står i vejen for en meningsfuld livsførelse. Vi tilbyder derfor borgerrettede forløb til personer der døjer med:

 • Social angst
 • Socialt ubehag
 • Overdreven generthed
 • Præstationsangst

Det vil sige, at du både kan tilbydes et forløb hvis du

 • Er blevet diagnosticeret med social angst
 • Oplever ubehag i forbindelse med sociale situationer i en grad, så det forhindrer dig i at kunne leve et meningsfuldt liv.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kunne få gavn af et forløb, kan du tage vores social angst-test HER.

Hvem kan ikke være med i projektet?

FRIT SIND har viden om og erfaring med at arbejde specifikt med social angst og socialt ubehag ud fra 3. generations kognitive metoder. Det betyder desværre, at vi ikke har nok viden og erfaring til at inddrage alle dem, vi gerne vil. Derfor må vi desværre ekskludere personer, der har en aktiv psykose, lider af svær autisme, personlighedsforstyrrelser eller ubehandlet skizofreni, da vi ikke vil være de bedste til at hjælpe i forhold til de nævnte problematikker. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at finde et andet tilbud, så du er meget velkommen til at kontakte os!

Formålet med FRIT SINDs borgertilbud

Det primære formål med indsatsen er, at hjælpe personer med social angst og ubehag til at leve et meningsfuldt liv på trods af den angst, de oplever i forbindelse med sociale situationer. I relation til dette formål bliver et yderligere fokus at reducere social angst og ubehag og øge mulighederne for, at deltage i fællesskaber, der bidrager til at leve et meningsfuldt liv. Vi søger dermed at støtte borgeren i at opnå ønsket funktionsevne, øge selvværd og livskvalitet.

Opstart af forløb og venteliste

Forløbet begynder i november 2020 i uge 47. Forløbet afrundes i juni 2021 i uge 24. Har du ikke fået plads på dette forløb, eller har du ikke mulighed for at deltage i det, kan du tilmelde dig vores venteliste. Det gør du ved at kontakte os telefonisk på 71793638 eller på mail frit@sind-kbh.dk. Desværre er vi lige nu i den situation, at vi ikke har midler til at fortsætte projektet efter juni, men vi arbejder på at få nye bevillinger, og håber derfor på, at kunne tilbyde forløb i fremtiden.

Forløbets dele

I FRIT SIND tilbyder vi et samlet forløb, der består af fem dele, som alle tilpasses dig og dine behov

 • Let adgang til projektet: Du kan henvende dig til os på forskellige måder, både via sms, et opkald, mail eller ved at udfylde vores online tilmeldingsformular. Når du har henvendt dig, vender vi tilbage til dig.
 • Mentorordning: Du tilknyttes én mentor, som er en stabil og omsorgsfuld person, der vil støtte dig igennem hele forløbet fra november til juni.
 • Individuel terapi: Du tilknyttes én individuel terapeut, som du har samtaler med. Her er der fokus på accept af dit udgangspunkt, mindfulness og selvmedfølelse.
 • Gruppeterapi: Her deler du erfaringer i en gruppe på 4 borgere og 2 terapeuter. Der vil også være fokus på accept, mindfulness og selvmedfølelse. 
 • Fokus på selvhjælp: Her lærer du redskaber, som du også kan bruge, når du er alene.