Hvem er vi?

Projekt FRIT SIND henvender sig til mennesker, der oplever stort ubehag i sociale situationer og ved tanker herom. At leve med et stort ubehag før, under og efter sociale situationer er en svær livssituation, da det for mange står i vejen for blandt andet deltagelse i arbejds-og uddannelsesliv samt et generelt socialt liv. Dette kan medføre isolation samt påvirke generel livsmestring og trivsel. I projekt FRIT SIND ønsker vi at støtte den enkelte i at opleve en højere grad af meningsfuld livsførelse og øget funktionsevne, som inkluderer øget selvværd, livskvalitet, evne til at mestre eget liv og evne til at indgå i fællesskaber. Projektet ønsker at reducere socialt ubehag, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og øge borgernes muligheder for deltagelse i samfundet.

Ønsker du at læse mere om FRIT SIND, kan du læse med på følgende links:

Psykolog Anna Mia Bévorts speciale om FRIT SIND: Link til Anna Mias speciale

Hvem driver indsatsen?

Både mentorforløb, individuel terapi og gruppeterapi udføres og varetages af vores dygtige og omsorgsfulde frivillige. Mentorerne er tidligere borgere i projektet, som kender til at lide af social angst eller ubehag. Både de individuelle terapeuter og gruppeterapeuterne er uddannede psykologer eller psykologistuderende på deres sidste del af kandidatuddannelsen. Alle vores frivillige uddannes specifikt til at kunne varetage den bedste støtte og terapi til vores borgere.

Ud over FRIT SINDs frivillige drives indsatsen af Psykolog og Projektleder Mathilde Nørgaard