For fagpersoner og samarbejdspartnere

FRIT SIND er en psykologisk indsats, der har fået en mindre bevilling fra Socialstyrelsens pulje PUF. Indsatsen løber fra november 2020 til juni 2021. Indsatsen evalueres efterfølgende med validerede værktøjer. Med den aktuelle bevilling gennemføres 12 borgerforløb, der består af en støttende og relationsarbejdende mentorordning, individuel terapi, gruppeterapi og et fokus på selvhjælp, som baserer sig på 3. generations kognitive metoder. Valget af metoder skyldes, at studier har vist, at disse metoder synes lovende i forhold til forbedring af problemstillinger knyttet til social angst, samt erfaringer fra FRIT SINDs tidligere gennemførte borgerforløb, der støtter op om disse studier. FRIT SIND bygger på frivillighed. Vores mentorer er borgere, som tidligere selv har været i et forløb hos FRIT SIND, og vores individuelle- og gruppeterapeuter er psykologer eller psykologistuderende på sidste del af deres kandidatuddannelse.

De frivillige kvalificeres til at varetage deres forskellige funktioner gennem uddannelse, supervision og efteruddannelse. På denne måde har vi et stort fokus i FRIT SIND på at arbejde på individ, organisations- og samfundsniveau, som du kan læse mere om i vores Projektbeskrivelse for det aktuelle forløb.

Videreudvikling af Projektet

Vi har et brændende ønske om at kunne videreføre og videreudvikle FRIT SINDs indsats, og vi har mange ambitioner og konkrete ideer til hvordan. Vi er interesserede i at skabe samarbejder således at vi fortsat kan hjælpe borgere med social angst og gøre brug af de erfaringer og viden, vi har opbygget. Du er mere end velkommen til at kontakte os og høre nærmere, hvis du finder det relevant.