Hvad er social angst?

De fleste mennesker kender til at føle et ubehag og blive generte og nervøse, når de skal præsentere noget for en større gruppe af mennesker. Mange mennesker oplever også, at dette ubehag er  overkommeligt og ikke står i vejen for, at de kan gøre det, de synes er vigtigt i deres liv. Det er en helt almindelig oplevelse. Andre oplever derimod, at ubehaget bliver overdrevet og uudholdeligt, så de ikke kan føre et socialt og meningsfuldt liv. Social angst kan siges at være en overdrevet version af det ubehag der er overkommeligt. Det er forskelligt i hvilke situationer, personer med social angst oplever angstsymptomer, men det hænger som oftest sammen med frygten for at blive vurderet negativt af andre mennesker.

Forskellen på almindeligt ubehag i sociale situationer og social angst er, at personen med social angst kan føle sig styret af sin angst. Således kan det resultere i, at personen undgår mange eller alle de aktiviteter, som personen egentligt gerne ville være en del af, hvis angstsymptomerne ikke var til stede. Derfor kan social angst være invaliderende for den ønskede og meningsfulde livsførelse.

Social angst kan både være:

 1. Specifik: Når angsten optræder i bestemte situationer. Eksempelvis at spise foran andre mennesker, tage ordet i en gruppe eller ved familiesammenkomster.
 2. Generaliseret: Når angsten forekommer i forskellige situationer og derfor ikke kan isoleres til bestemte situationer.

Symptomer

Personer med social angst kan opleve forskellige symptomer, som både kan være psykiske og kropslige.

De psykiske symptomer kan blandt andet være at man:

 • Frygter eller undgår at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed
 • Frygter at opføre sig pinligt
 • Undgår situationer hvor man kunne komme til at gøre noget pinligt,
 • Føler sig meget utryg i sociale situationer
 • Frygter at miste selvkontrollen i sociale situationer.

De kropslige symptomer kan blandt andet være: 

 • Hjertebanken
 • Sveden 
 • Rysten 
 • Mundtørhed 
 • Vejrtrækningsbesvær 
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse 
 • Frygt for at miste selvkontrollen

Symptomerne behøver ikke kun at opstå i sociale situationer, men kan også opstå ved tanker om sociale situationer. Tankerne kan både komme før, under og efter situationen. Det varierer fra person til person, og det kan også være forskelligt for den enkelte person afhængigt af den specifikke situation.

Vi arbejder ikke kun med diagnosticeret social angst

I FRIT SIND arbejder vi både med social angst og ubehag i sociale situationer, da vi ved, at der findes mange mennesker, der ikke er diagnosticeret med social angst. Vi ved også, at nogle der oplever ubehag i sociale situationer ikke ønsker en diagnose, men stadig ønsker hjælp til at håndtere og arbejde med ubehaget.

Hvem udvikler social angst og hvorfor?

Det er meget svært at give en bestemt grund til, hvorfor nogle udvikler social angst og andre ikke gør. Men forskning viser, at en kombination af sociale dynamikker, kulturelle forhold, personers historie og oplevelser, genetik og hjernens opbygning bidrager til udvikling af forskellige psykiske sårbarheder. Noget vi er meget opmærksomme på er, at psykisk lidelse aldrig er personens egen skyld!

Læs mere om social angst på sundhed.dk